Vandaag bezorgd 

Algemene voorwaarden Euroflorist België B.V.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de particuliere klant die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: Euroflorist België BVBA

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Euroflorist België BVBA
Tevens handelend onder de naam: Euroflorist België

Registratieadres:
Euroflorist België
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
België

Handelsregisternummer: 228.103
BTW-identificatienummer: BE0422.154.985

Artikel 3 - Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijs is inclusief belastingen.
De cadeaubonnen van Euroflorist België BVBA zijn verkrijgbaar bij bloemistleden en in te wisselen bij alle bloemistleden in alle vestigingen van Euroflorist België BVBA. Adressen van bloemistleden zijn te vinden op de website onder “Bloemist zoeken”.


Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc).


Euroflorist hanteert een vaasgarantie van zeven dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft)


Artikel 6 - De prijs
De prijzen getoond op de website staan in verhouding tot de 3 foto’s van het desbetreffende product. De hoofdfoto toont het “medium” product. Prijzen zijn inclusief 6% BTW en binnen België wordt €9,99 aan servicekosten en leveringskosten toegevoegd. Bijproducten zoals vazen, kaartjes, cellofaan, teddyberen, chocolade en andere accessoires worden gerekend met 21% BTW. Buiten België variëren kosten van producten en levering. Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren. Om deze reden wordt de levering naar het product afgebeeld op het fotomateriaal niet gegarandeerd.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Euroflorist België BVBA behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen. De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces bij stap 3 (betaling). In geval van problemen kan de consument te allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen.
Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten worden doorgegeven.


Artikel 7 - Levering en uitvoering
Alle boeketten, bloemstukken en planten zijn gemaakt door lokale professionele bloemisten. De bloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

Bijproducten (zoals o.a. chocolade, wijn of champagne, vaas, cellofaan, teddyberen, fruitmanden) kunnen verschillen van de foto. De bloemist zal een kwaliteitsproduct selecteren, waarbij het merk afhangt van de beschikbaarheid bij de desbetreffende bloemist. Het merk en het product kan mogelijk verschillen, tenzij expliciet aangegeven in de productomschrijving.
Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.
Bestellingen die op werkdagen voor 14:00 uur geplaatst en door Euroflorist België BVBA bevestigd zijn kunnen dezelfde werkdag geleverd worden in België. Bestellingen die op zaterdagen voor 12:00 uur besteld en door Euroflorist België BVBA bevestigd zijn kunnen dezelfde dag nog geleverd worden in België. Voor internationale bestellingen dient de bestelling minstens 24 uur op voorhand te zijn doorgegeven om levering te kunnen garanderen. Indien later dan deze tijdstippen besteld wordt, kan levering dezelfde dag niet meer gegarandeerd worden, maar zal de levering zo spoedig mogelijk nadien plaatsvinden.
Euroflorist België BVBA garandeert geen leveringen op feestdagen. De bloemist heeft het recht om bestellingen voor feestdagen op de dag ervoor of de eerstvolgende dag erna te leveren. Het Euroflorist België BVBA kantoor is tevens gesloten op zon- en feestdagen en zal desbetreffende opmerkingen alleen gedurende werkdagen afhandelen. Bestellingen die geplaatst worden tijdens sluiting van het kantoor (bijvoorbeeld zaterdagmiddag na 13:00 uur) worden niet behandeld.
Tijdstippen van leveringen zijn afhankelijk van de lokale bloemist. Euroflorist België BVBA. garandeert geen leveringstijdstippen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag op voorhand te worden doorgegeven om een correcte aflevering te kunnen garanderen.
Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.
De consument heeft tijdens het bestellen de mogelijkheid om aan te geven of de bloemist – in geval van afwezigheid van de ontvanger – het product bij de buren kan afleveren of voor de deur mag achterlaten. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen. Indien het product – in geval van afwezigheid – voor de deur is achtergelaten is Euroflorist België BVBA niet verantwoordelijk voor diefstal.
Voor meer informatie, neem aub contact op met onze klantenservice via email  [email protected] of telefoon : (+32) 3 778 10 70
In verband met beschikbaarheid en hogere bloemenprijzen rond Moederdag, Kerst en Valentijnsdag kan het geleverde product enigszins verschillen van de foto. Onze bloemisten zullen hun uiterste best doen om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wegens drukte garanderen wij geen leveringen op specifieke tijdstippen.
Euroflorist België BVBA levert wereldwijd orders dankzij haar netwerk van 54.000 bloemisten verspreid over de hele wereld. Echter, Euroflorist België BVBA garandeert geen 100% wereldwijde dekking. Internationale orders worden met hoge uitzondering gecanceld indien de lokale bloemist aangeeft niet in staat te zijn om te leveren op de desbetreffende locatie in verband met bereikbaarheid. Een dergelijk geval betreft onmacht vanuit Euroflorist België BVBA In overleg wordt het bedrag (de originele bezorgkosten en het bedrag van het product) gerestitueerd of het bestelde product alsnog verstuurd naar een andere locatie.

 

Artikel 8 - Betaling
Online betalingen kunnen voltooid worden via credit card (Mastercard, VISA) of Paypal. De servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. De leverings- en servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.


Artikel 9 - Klachtenregeling
Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 30 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan de ondernemer liefst schriftelijk per e-mail ([email protected]) of telefonisch. Euroflorist België BVBA zal binnen 7 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 10 - Geschillen
Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


Artikel 11 - Restitutiebeleid
Management onderzoekt of restitutie van aankoopbedrag plaatsvindt.

  • Beschadigde of verkeerd geleverde producten

Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten binnen een dag vanaf bezorgdatum in te dienen. Euroflorist garandeert 7 dagen versgarantie vanaf de bezorgdatum voor uw bloemen, planten of andere gerelateerde producten. Als de bezorgde bloemen zijn beschadigd, dood zijn of binnen 7 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Euroflorist of ga met het boeket terug naar de bloemist die het boeket heeft geleverd. In overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen. Contactgegevens van Euroflorist zijn te vinden op de contactpagina.
Als een restitutie gewenst is in plaats van vervangen, wordt het betaalde bedrag voor de bloemen inclusief de bezorgkosten en de kosten om het product terug te sturen naar Euroflorist. Vriendelijk verzoekt Euroflorist om bewijs van verzendkosten mee te sturen. Euroflorist onderzoekt de teruggestuurde producten. Euroflorist heeft het recht om de betaalde kosten terug in rekening te brengen als het product niet als beschadigd of fout geleverd wordt gevonden.

  • Verkeerde product geleverd

Als er een ander product is geleverd dan is besteld, neem dan contact op met de klantenservice van Euroflorist. In overleg wordt het bedrag (de originele bezorgkosten en het bedrag van het product) gerestitueerd of het bestelde product alsnog verstuurd.

Artikel 12 – Herroepingsrecht
Bloemen, fruitmanden en andere bederfelijke producten zijn uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht volgens artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht wanneer deze kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Wij geven echter wel zeven dagen versgarantie. Alle door Euroflorist geleverde bloemen behoren na zeven dagen nog vers in de vaas te staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u een foto van het boeket naar [email protected] te sturen. Een medewerker neemt contact met u op en samen wordt er vervolgens naar een passende oplossing gezocht. Meer informatie over het herroepingsrecht, het restitutiebeleid en het retourneren van andere producten vindt u hier.


Artikel 13 – Privacy
Euroflorist België BVBA behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Euroflorist België BVBA zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Privacy.
Euroflorist verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als de consument een bestelling plaatst of zich aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of deze email gewenst is. Indien de consument de e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde afmelden.


Artikel 14 – Overige
Al het materiaal op de Euroflorist België BVBA websites valt onder Euroflorist België BVBA copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en plagiaat van teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Euroflorist België BVBA – verboden.
Euroflorist behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere consumenten. Alle bestellingen voor zakelijke doeleinden of door bedrijven dienen te worden geplaatst via de zakelijke website, waar andere voorwaarden op van toepassing zijn.
Euroflorist België BVBA is onderdeel van de Euroflorist Groep en is gevestigd in Nederland. Alle orders geplaatst op de website zullen door een lokale bloemist geleverd worden. Voor alle leveringen buiten Nederland wordt het lokale BTW-tarief toegepast. Het mogelijke verschil zal betaald worden door Euroflorist België BVBA.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere bestellingen van particuliere klanten. Voor zakelijke klanten kunt u terecht op onze speciale zakelijke website.